Ara
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Tarihçe

09.07.2021 19:03

Yüksekokulumuz 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 4.4.2011 tarih ve 1595 karar sayısıyla 2010-2011 eğitim öğretim yılında fiilen faaliyete geçmiştir. Yüksekokulumuz, kurulduğu günden beri üstlendiği misyon ve ilkelerine uygun olarak, ilgili mevzuatlarda belirtilen yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde hizmet vermektedir. Şu anda;

Zorunlu bölümler olarak:

Teknoloji Fakültesi > Yazılım Mühendisliği Ortak Lisans Programı ( UOLP) (%100)

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi > İngiliz Dili ve Edebiyatı (%100)

Eğitim Fakültesi > İngiliz Dili Eğitimi (%100)

öğrencilerine hazırlık sınıflarında yabancı dil öğretimi sağlamaktadır. Bunlara ilaveten Yüksekokulumuz üniversiteye yeni başlayan bütün bölüm öğrencilerine lisans eğitimlerine başlamadan evvel isteğe bağlı (gönüllü) olarak yabancı dil eğitimi sunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana geçen nispeten kısa sürede, Yüksekokulumuz gerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmada gerekse uygun fiziksel koşulların oluşturulmasında büyük ölçüde ilerleme kaydetmiştir. 2013 yılı Kasım ayı itibariyle,

•    Farklı kapasitelerde büyük bir kısmı multimedya destekli toplam 33 derslik,

•    5 adet Anfi,

•    Toplantı ve etkinliklerle aktif olarak kullanılan 1 konferans salonu ve

•    Dil öğretimini teknoloji ile birleştirdiğimiz 2 dil laboratuvarı

ile Yabancı Diller Yüksekokulu binası hizmete açılmıştır. Şu anda 35 İngilizce öğretim görevlisi, 2 Almanca öğretim görevlisi, 3 Arapça öğretim görevlisi okulumuz bünyesinde istihdam edilmektedir.

Önceliğimiz mevcut ders saatlerini artırmak; öğrencilerin daha iyi koşullarda dil eğitimi almalarını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik teçhizatı sağlamak, eksiği olan dersliklerimizin eksiklerini tamamlamaktır. Çağın yaklaşımlarına paralel olarak öğrenci-merkezli eğitimin verildiği, dilin iletişimsel ve işlevsel boyutlarının vurgulandığı bir ortam sağlamak ve bunun gerçekleştirilebilmesi için personelimize meslek-içi eğitimler yoluyla gerekli akademik desteği sağlamak yer almaktadır.   

Yabancı Diller Bölümü

Yüksekokul bünyesindeki Yabancı Diller Bölümü, Fırat Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanmış öğrencilere, kendi bölümlerinde ders almadan önce bir akademik yıl, iki dönem boyunca İngilizce eğitimi vermektedir. Bu eğitimin amacı bölümlerinde alan dersi olarak gördükleri bazı İngilizce derslere ve akademik hayatları sırasında ve sonrasında öğrencilerin donanımlı bir şekilde hayata hazırlanmasıdır.

Hızlı Erişim