Ara
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YDYS Hakkında Her Şey

14.09.2021 07:49

YABANCI DİL YETERLİK SINAVI (YDYS)

SINAV GİRİŞ BAŞVURUSU

(Başvuru Şartı Varsa Link Sadece Sınav Dönemi Aktif Olacaktır)

GENEL BİLGİ

»       Hazırlık programı öğrencilerinin yabancı dil yeterliklerini tespit etmek amacıyla her akademik yılın başında ve sonunda YDYO tarafından yapılan sınavlardır. Akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavı, bir önceki yıl eğitim gören hazırlık öğrencileri için Bütünleme sınavı yerine geçer. Güz yarıyılı sonunda YDYS’nin yapılması Senato onayına bağlıdır. YDYS, bir veya birkaç aşamadan oluşabilir.

»       Zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına yeni kayıt yapan öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri, akademik yılbaşında yapılan YDYS ile belirlenir. Zorunlu hazırlık programı için YDYS'de başarı notu 100 üzerinden en az 60'tır.

»       Aşağıdaki öğrenciler YDYS’den ve zorunlu hazırlık programından muaf tutulur:

a)     Son 3 yıl içerisinde bir Yüksek Öğretim Kurumunda Yabancı Dil Hazırlık Programında okuyup başarılı olanlar,

b)    En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

c)     ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan alan öğrenciler (ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden alınmış, bahsi geçen puana denk gelen notlar da kabul edilir. YDS ve dengi sınavlardan alınan notlar son 3 yıl içinde alınmış olmalıdır).

»       Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olabilmek için gerekli belgeler, akademik takvimde belirtilen YDYS tarihinden önce YDYO’nun ilgili birimine teslim edilmelidir.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programıyla İlgili Esaslar

Başarı Durumu

(1) Zorunlu yabancı dil hazırlığı bulunan ön lisans, lisans, lisansüstü programlarına yeni kayıt yapan ve Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 16’ncı maddede belirtilen yeterlik şartlarını sağlamayan öğrenciler, zorunlu yabancı dil hazırlık programına alınırlar.

(2) Zorunlu hazırlık programına devam şartını yerine getiren öğrenciler, yıl sonunda yeterlik sınavına alınırlar.

(3) Hazırlık not ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Hazırlık not ortalaması, %(40-60) arasındaki etki oranları ile çarpılan yıl içi ve yeterlik sınav notlarının toplamından elde edilir. Bu etki oranları her öğretim yılı başında TİB tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(4) Başarısız öğrenciler, zorunlu hazırlık programını tekrar ederler.

(5) Devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler, izleyen yılda derslere devam etmek zorundadır.

(6) Devam şartını sağlamış, ancak başarısız olan öğrenciler, izleyen yılda derslere devam etmek zorunda değildir. Bu öğrenciler yapılacak olan yeterlik sınavlarına girerler.

(7) Öğrencinin, hazırlık programını tekrar ettiği akademik yılın (ikinci yılın) sonunda da başarılı olamaması halinde, ÖSYM tarafından aynı veya başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer bir programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilmeyi talep edebilir. Ancak bunun için, öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl aldığı giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programıyla İlgili Esaslar

Başarı Durumu

(1) İsteğe bağlı hazırlık programında devam şartını yerine getiren öğrenciler, yılsonu yeterlik sınavına alınırlar. Hazırlık not ortalaması 60 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Hazırlık not ortalaması, %(40-60) arasındaki etki oranları ile çarpılan yıl içi ve yeterlik sınav notlarının toplamından elde edilir. Bu etki oranları her öğretim yılı başında TİB tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) İsteğe Bağlı Hazırlık Programı öğrencileri, başarı durumuna bakılmaksızın, izleyen yılda bölüm müfredatına tabi olarak eğitimlerine devam ederler. Hazırlık programından başarılı olan öğrenciler istedikleri takdirde, bölümlerine bir dilekçe ile başvurarak, müfredattaki zorunlu İleri İngilizce derslerinden muaf olabilirler. Bu durumda muafiyet notu olarak, Hazırlık programındaki başarı notu işlenir.

(3) İsteğe Bağlı Hazırlık Programından başarısız olan öğrenciler hazırlık programını tekrar etmezler.

(4) İsteğe bağlı hazırlık programında devam şartını yerine getiren, ancak başarısız olan öğrencilere, hazırlık öğretimini takip eden yıla mahsus olmak üzere YDYS’lere girme hakkı verilir. Sınavların birinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılırlar.


Öğrenim Dili Tamamen İngilizce Olan Bölümler İçin 
Örnek Yeterlik Sınavına Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

 

Sene Sonunda Yapılan Yeterlik Sınav Örneği İçin 

Buraya Tıklayınız.

 

Hızlı Erişim