Ara
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YDMS Hakkında Her Şey

14.09.2021 07:56

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI (YDMS)

(İngilizce Hazırlık Programı Olmayan Bölümler İçin)

SINAV GİRİŞ BAŞVURUSU

(Link Sadece Sınav Dönemi Aktif Olacaktır)

GENEL BİLGİ

-- Muafiyet sınavına girerek 100 tam puan üzerinden 70-84 arası not alanlar birinci sınıf, 85 ve üstünde not alanlar birinci ve ikinci sınıf zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olurlarMuafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi dikkate alınarak Muafiyet Sınavı’ndan alınan not, ilgili derslerin başarı notu olarak öğrenci Transkriptlerine (Not Döküm Belgesine) işlenir ve GNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

»       Aşağıdaki öğrenciler İngilizce Muafiyet Sınavı ve Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf tutulur:

a)    En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,

b)     ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan alan öğrenciler (ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen sınavların herhangi birinden alınmış, bahsi geçen puana denk gelen notlar da kabul edilir. YDS ve dengi sınavlardan alınan notlar son 3 yıl içinde alınmış olmalıdır).

»       Muaf olabilmek için gerekli belgeler, akademik takvimde belirtilen İngilizce Muafiyet Sınavı tarihinden önce YDYO’nun ilgili birimine teslim edilmelidir.

-- Gerekli başarıyı gösterip İngilizce Ders(ler)inden muaf olan öğrenciler Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği DERS YÜKÜ başlıklı bölümde verilen şartları taşımak kaydıyla Akademik Takvim’de belirtilen ‘Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması için son tarih’e kadar muaf oldukları ders(ler) yerine üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden başka ders(ler)e kaydolabilirler.

-- Muafiyet sınavı, YDYO tarafından üniversitenin İngilizce Hazırlık Programı olmayan bölüm öğrencileri için her akademik yılın başında yapılır.

-- Çift ana dal, yan dal başvurularının değerlendirilmesi veya ek kontenjan yerleştirmeleri gibi durumlarda YDYO Yönetim Kurulu kararı ile ayrıca sınav açılabilir.

-- Muafiyet sınavının amacı; belirli düzeyde yabancı dil altyapısına sahip olan öğrencilerin, eğitimleri boyunca almak zorunda oldukları temel yabancı dil derslerinden muaf olabilmelerini sağlamaktır.

Yürürlükteki Yönergeye Göre Muafiyet İşlemlerinde Kullanılan Başarı Notu Katalog Değerleri

HAM BAŞARI NOTU

BAŞARI NOTU

KAT SAYI

90 – 100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

75-84

BB

3.00

70-74

CB

2.50

 

SINAVA KİMLER GİREBİLİR

MUAFİYET SINAVI'na, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programına tabi olmayan;

1) Birinci Sınıf ve/veya İkinci Sınıf İngilizce Dersleri'nden muaf olmak isteyen yeni kaydolmuş öğrenciler girebileceği gibi,

2) Birinci Sınıf İngilizce Dersleri'ni alıp da İkinci Sınıf İngilizce Dersleri'nden muaf olmak için yeterli olduğunu düşünen öğrenciler de girebilir.

Özetle; İngilizce Muafiyet Sınavına;  Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden muaf olmak için yeterli olduğuna inanan Fırat Üniversitesindeki ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA TABİ OLMAYAN TÜM BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNDEN

(i) ilgili ders(ler)i daha önce hiç almamış olanlar girebilir.

ÖNEMLİ UYARI:

»       İngilizce Muafiyet Sınavı sonuçları İLERİ İNGİLİZCE derslerinden muaf tutulmak için kullanılamaz; dolayısıyla İleri İngilizce derslerini alan öğrencilerden Muafiyet Sınavı’na girenlerin sınavları/sınav sonuçları geçersizdir.

»       ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINA TABİ ÖĞRENCİLER MUAFİYET SINAVINA GİREMEZLER! Bu öğrenciler YETERLİK SINAVLARI’na (YDYS) gireceklerdir.


SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1) Öğrencilerin sınav saatinden önce sınav yerlerinde bulunmaları zorunludur.

2) Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlik kartı / belgesi (kayıt esnasında verilen) ve geçerli bir vatandaşlık belgesi (nüfus cüzdanı / ehliyet / pasaport) bulundurmaları zorunludur.

3) Öğrencilerin sınav salonuna aşağıdaki araç-gereçlerle girmeleri yasaktır:

- herhangi bir elektronik cihaz (çağrı cihazı, telefon, elektronik çağrı cihazı, fotoğraf makinesi, veri depolama ve aktarımda kullanılacak her türlü cihaz),

- kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi sınav sorularının yanıtlanmasında yararlanılabilecek her türlü basılı yayın.

4) Sınav için her yıl yapılan duyuruda belirtilen süreye göre; geç gelen adaylar sınava kabul edilmeyecektir ve sınavın sonlanmasına doğru belirtilen sürede sınav yeri terk edilemeyecektir. Ayrıca bu süreler dışında sınıftan çıkan adayların tekrar sınıfa girmelerine izin verilmeyecektir.

5) Adaylar sınav süresince gözetmenlerin talimatlarına uymak zorundadır.

6) Yukarıdaki kurallardan herhangi birine aykırı hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayın sınavı geçersiz kabul edilecektir.

-Örnek Sınav Sorularına Göz Atmak İçin Tıklayınız-

Hızlı Erişim